Czy badanie szorstkości nawierzchni jest ważne przy oddaniu drogi do użytku?

Nawierzchnie różnego rodzaju, a w szczególności te drogowe, wymagają dbałości o ich należyte wykonanie, aby możliwe stało się zapewnienie ich pełnego bezpieczeństwa i komfortu jazdy po nich.

Dzięki opcjom jakie daje badanie szorstkości nawierzchni, możliwe jest określenie jej parametrów, które z kolei mogą wpłynąć na precyzyjniejsze dopracowanie ich właściwości antypoślizgowych, które z kolei zapewnią lepszą jazdę i bezpieczeństwo użytkowania.

Prawidłowa szorstkość nawierzchni, która analizowana jest podczas badania obejmuje między innymi odpowiednie weryfikacje nawierzchni, która nie powinna być przegrzana, posiadać odpowiedni drobniejsze uziarnienie, a także większą zawartość wolnych przestrzeni w warstwach zagęszczonych co pozwala na większy komfort jazdy. Laboratorium testujące nawierzchnie przeprowadzając badanie szorstkości wykorzystuje w tym celu niezwykle zaawansowane urządzenia, które pozwalają w pełni uzyskać obraz stanu drogi.

Poprzez profesjonalne badanie, ocena szorstkości nawierzchni pozwala dopracować jej najlepsze walory, a co za tym idzie uzyskać maksymalnie dobrą jakość bądź też zgodność z podstawowymi wytycznymi i normami przepisowymi. Dobrze wykonane działanie, pozwala zatem skutecznie usprawnić jakość dróg w naszym kraju.

Odpowiedni współczynnik tarcia, czyli dlaczego niezbędne jest badanie szorstkości nawierzchni

Istnieje wiele cennych metod badawczych które pozwalają określić właściwy stan dróg i innych powierzchni komunikacyjnych, które to badania pozwalają uzyskać wnioski związane z ewentualnymi zmianami w udoskonalaniu np. szorstkości nawierzchni. Dostępne na rynku możliwości jakie znaleźć można między innymi w laboratorium Droglab.,

dają nam okazję do uzyskiwania najlepszych rozwiązań, które zapewnią nam szczegółową analizę właściwości antypoślizgowych nawierzchni poprzez badanie szorstkości nawierzchni przeprowadzane przy pomocy specjalistycznego sprzętu precyzyjnie dookreślającego aktualny stan powierzchni jezdnej.

Metody badawcze mające pomóc nam określić właściwości przeciwpoślizgowe nawierzchni to już ponad osiemdziesiąt lat doskonalenia i poszukiwania odpowiednich rozwiązań, które mogą zostać precyzowane w przypadku poszczególnych odcinków drogi po przeprowadzeniu badań szorstkości nawierzchni. Od wielu lat w naszym kraju obowiązuje ta sama metoda która weryfikuje jedynie zmiany opon badawczych, które podczas wykonywania działań jak badanie szorstkości nawierzchni,
– poruszają się po mokrej nawierzchni z różnorodną prędkością:

  • 30 km/h,
  • 60 km/h
  • 90 km/h.

Każdy kto szuka najlepszego rozwiązania, znajdzie je zatem po uzyskaniu wyników badań oraz precyzyjnemu dopasowaniu metody naprawczej nazbyt śliskiej powierzchni.

Dodaj komentarz